Wat te doen, als je gaat solliciteren en je krijgt vragen over je ziektegeschiedenis, (terwijl je misschien nog helemaal niet ziek bent)

Vertellen of verzwijgen
Sommige zaken, zoals een handicap of zwangerschap, vermeld je misschien liever niet in je cv of in je sollicitatiegesprek omdat je bang bent dat het je kans op de baan verkleint. Wat moet je wél vertellen en wat kun je beter verzwijgen? Het antwoord op deze vraag is in theorie niet zo moeilijk, maar in de praktijk blijkt het tegendeel.

Rechten
In de wet staat dat je in een cv of tijdens een sollicitatiegesprek niets hoeft te melden over je gezondheid of je ziekte verleden. De Wet op de Medische Keuringen verbiedt werkgevers zelfs ernaar te vragen. Vragen als: “Ben je vaak ziek geweest in het verleden?” of “Heb je een kinderwens?” zijn dus uit den boze.

Plichten
Je bent wél verplicht om zaken aan te geven die een belemmering kunnen zijn bij de uitoefening van de functie. Als je bijvoorbeeld aangepaste werktijden nodig hebt, of als je bepaalde taken, die bij de functie horen, niet zult kunnen uitvoeren. Het achterhouden van belangrijke informatie over je gezondheid kan later reden zijn voor stopzetting van de loonbetaling of – in het uiterste geval – zelfs leiden tot ontslag op staande voet.

Advies

Je zult zelf moeten beslissen of u de informatie over je gezondheid opneemt in uw cv en of je er iets over zegt tijdens het sollicitatiegesprek.

  • Als je solliciteert op een beroep waarin je je ziekte-ervaringen juist kunt gebruiken, spreekt het voor zich dat je dit beter wel kunt vermelden.
  • Als uit je cv duidelijk valt op te maken dat je ziek bent geweest, kan het beter zijn om open kaart te spelen en te beschrijven wat je situatie was en is.
  • Besluit je om het niet te doen, dan kan er sprake zijn van een gat in je cv. Naar alle waarschijnlijkheid zal de interviewer daar tijdens een sollicitatiegesprek naar vragen.
  • Leg in je sollicitatiebrief sterk de nadruk op de mate waarin je jezelf in staat acht om je functie naar behoren uit te oefenen.
  • Bereid je goed voor op je sollicitatiegesprek. Weeg goed af voor jezelf of je iets kwijt wilt over je gezondheid (en zo ja, hoeveel) of niet.
  • De eerste indruk tijdens het sollicitatiegesprek is belangrijk. Wees daarom enthousiast en vertel waarom je zeker geschikt bent voor de functie.
  • Probeer een positieve draai te geven aan je ziekte-ervaringen. Maak duidelijk dat je er sterker door bent geworden, en dat je nu beter weet waar je grenzen liggen.
  • Heb je een WAO-uitkering, attendeer je potentiële werkgever dan op de financiële voordelen waar hij aanspraak op kan maken als hij een arbeidsgehandicapte in dienst neemt.
  • Een werkgever mag een sollicitant niet afwijzen om reden van zwangerschap. Vaak verzint hij echter een smoes: “We hebben toch een betere kandidaat gevonden” of “De vacature is plotseling intern opgevuld”.

Word je afgewezen en vermoed je dat dit te maken heeft met je zwangerschap, dan kun je een zogenaamd “verzoek om een oordeel’ indienen bij de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De CGB heeft als taak de gelijkebehandelingswetgeving te handhaven en beoordeelt of een werkgever in strijd met de wet heeft gehandeld.

Bron: De carieretijger

Handige websites

Op ehbw.nl vind je allerlei informatie omtrent werk en gezondheid. | EHBW
De WAHO is de stichting voor hoger opgeleide vrouwen in de WAO | WAHO
Vraag welder geeft heel veel praktische informatie  (niet gratis maar ook niet duur)  | Vraag Welder
Op cgb.nl vind je meer informatie over de Commissie Gelijke Behandeling. | CGB
Bij het CNV lees je veel over rechten en plichten bij re-integratie | CNV

Op Leren.nl vind je allerlei onbehoorlijke vragen die werkgevers soms stellen tijdens een sollicitatiegesprek. | Leren.nl