Er bestaat sinds kort een vermoeden dat statines, cholesterolverlagende medicatie, een rol in p53 en kanker kunnen hebben. Er zijn, in 2016, door middel van high troughput screening medicijnen gevonden die een effect hebben op p53 gemuteerde kankercellen. Er zijn in totaal 9000 verschillende stoffen gescreend en vergeleken met het effect van DMSO (een oplosmiddel zonder effect op kankercellen) waaruit tot de grote verbazing van de onderzoekers de veelgebruikte cholesterolremmers kwamen. Met name de cellen waarbij p53 verkeerd gevouwen was (conformationeel) bleken gevoelig te zijn.

In onderstaande studie is in muizen gekeken bij p53 gemuteerde kankers wat er gebeurt met de tumorgroei als er statines werden toegediend. In afbeelding d is bij muizen vanaf een tumor van 3mm gestart met injecteren van atorvastatine met een dosering van 30mg/kg en vergeleken met DMSO. Er is een duidelijk verschil te zien en dit lijkt op een remmende werking te berusten. Ook in afbeelding f is een duidelijk verschil waarneembaar als er 10mg/kg rosuvastatine geïnjecteerd werd en vergeleken werd met een controle.

Het precieze werkingsmechanisme is nog niet volledig opgehelderd maar dit bleek alleen te werken in p53 dat gemuteerd is en verkeerd gevouwen is. Er bestaat ook een tweede soort p53 mutatie namelijk een mutatie op de plek waar DNA bind op het p53 zonder dat het van vorm veranderd is.

Een eerder uitgevoerde grote Deense studie op mensen gepubliceerd in het meest gerenommeerde medisch wetenschappelijk blad ter wereld (New England Journal of Medicine) toont een verschil van 15% in sterfte bij mensen die kanker hebben en die wel of niet statines slikten voor het moment van kankerdiagnose. Zie onderstaande afbeelding.

Hieruit volgt het idee dat statines specifiek p53 gemuteerde kankercellen remmen en andere, niet p53 gemuteerde cellen, ongemoeid laat. Hiermee zou een zeer specifieke therapie voor p53 gemuteerde tumoren in het verschiet liggen en een mogelijk preventief middel in LFS. Het precieze werkingsmechanisme is nog onopgehelderd maar het idee is dat cholesterol nodig is voor celmembraan opbouw en stabiliteit, iets dat snel groeiende kankercellen nodig hebben.

Bron studie I:  2016 Nov;18(11):1233-1243. doi: 10.1038/ncb3427. Epub 2016 Oct 24.

Bron studie II:  2012 Nov 8;367(19):1792-802. doi: 10.1056/NEJMoa1201735