In een korte tekst heeft Prof. Sir David Lane, de ontdekker van het p53 gen, een toekomstvisie voor p53 onderzoek en kanker in het algemeen ontrolt dat de wenkbrauwen van menigeen zal doen rijzen.

Hij geeft aan dat naast de al bekende feiten – zoals dat een mutatie in het p53 gen in ongeveer 50% van alle tumoren voorkomt en dat de precieze lokatie van de mutatie in het p53 gen samenhangt met de frequentie van voorkomen en het type tumor dat zich ontwikkeld – dat bepaalde polymorfismen in het p53 gen ook samenhangen met het verhoogd ontstaan van kwaadaardige tumoren. Met grote implicaties voor de Afrikaanse en Afro-Amerikaanse populatie.

Polymorfismen zijn veranderingen in de volgorde van de codering van genen die in een dermate groot gedeelte van de bevolking voorkomen (>1%) dat dit geen mutatie meer genoemd mag worden. Polymorfismen zijn, zo werd gedacht, over het algemeen onschadelijk en niet van invloed op de vruchtbaarheid van het individu. Vandaar dat polymorfismen in de populatie aanwezig blijven en zich zelfs uitbreiden. Andere polymorfismen kunnen er bijvoorbeeld voor zorgen dat medicatie versneld of juist vertraagd wordt afgebroken in het menselijk lichaam.

Het is bekend dat polymorfismen in het Mdm2 gen (dat p53 stimuleert als het laag aanwezig is, en indien p53 hoog aanwezig is het Mdm2 remt) logischerwijs zowel in muizen als in LFS patiënten effect heeft op de frequentie van het ontwikkelen van kwaadaardige tumoren. Echter, schrijft Prof. Lane, dat er aanwijzingen zijn dat een polymorfisme in een bepaald gedeelte van het p53 gen (P47S) ervoor zorgt dat deze muizen (veel) meer maligniteiten ontwikkelen indien vergeleken met het niet hebben van deze tot voorheen schijnbaar ongevaarlijke verandering in de volgorde van het DNA. Deze muizen kregen dan ook (veel) vaker een bepaald type tumor in de lever. Gedacht wordt dat dit polymorfisme een dominante functie heeft en dat het op een bepaalde manier de werking van het p53 gen negatief kan beïnvloeden.

Geschat wordt dat in de Verenigde Staten alleen al ongeveer 20000 mensen op beide chromosomen het S47 polymorfisme hebben en zo een 1000000 mensen op 1 chromosoom het S47 polymorfisme hebben. Dit zijn met name mensen met een Afrio-Amerikaanse achtergrond. In Afrika zullen er nog vele miljoenen mensen rondlopen met dit polymorfisme. Hebben deze mensen allemaal een verhoogd risico op het ontwikkelen van kanker? Moeten deze mensen gescreend worden (met name in de lever)? Wat is het effect op therapie?

Zeer interessante materie waar we in de komende jaren hoogstwaarschijnlijk nog veel over zullen horen.

Bron:  2016 Apr 15;30(8):876-7. doi: 10.1101/gad.281733.116.

Voor het volledige artikel: https://www-ncbi-nlm-nih-gov.eur.idm.oclc.org/pmc/articles/PMC4840293/