Het is al tijden bekend het p53 eiwit een essentiële rol speelt in het bij het onderdrukken van tumorgroei.  Echter sinds kort is de gedachte opgekomen dat het p53 eiwit ook een rol speelt in de stofwisseling van de cel. Aangezien kankercellen een hoge stofwisseling hebben kan dit met elkaar in verband staan.

Er is in onderstaand onderzoek, dat is gepubliceerd in ‘s werelds meest toonaangevende medisch wetenschappelijk vakblad, met behulp van een bepaalde machine gekeken naar de herstelsnelheid van stofjes die nodig zijn bij het onderhouden van de spiercellen na inspanning. Dit is gedaan in muizen waarbij er in de geslachtscellen p53 is gemuteerd, en in cellen afgenomen van mensen met het Li-Fraumeni syndroom (LFS).

Het blijkt dat, in een groep van 20 LFS patiënten en een controlegroep van 20 personen, de hersteltijd na activiteit van de scheenbeen spier significant lager is in de groep van LFS’ers (zie Fig. A+B)

Onderstaande afbeelding(Fig. C) laat zien dat dragers van het gemuteerde p53 eiwit een hogere zuurstofconsumptie hebben van een bepaald type witte bloedcel (lymfocyt) en een bepaald type spiercel (myoblast) ten opzichte van de niet-gemuteerde. Dit duidt op een hogere stofwisseling.

Tot slot laten Fig. E+F zien dat de benodigde afstand op een loopband leidend tot uitputting van gezonde muizen (RR), muizen met een enkel gemuteerde p53 chromosoom (RH) en muizen waarvan allebei de chromosomen gemuteerd zijn (HH), significant hoger is bij de laatste groep. p53 muizen houden dus langer fysieke inspanning vol. In figuur F wordt duidelijk dat er een toename is in zuurstofgebruik in spieren bij p53 gemuteerde muizen. Dit past bij een hogere stofwisseling.

Het effect van een p53 genmutatie zou dus kunnen betekenen dat, naast het al bekende belangrijke genetische effect op tumorontwikkeling, er dus ook een verband is met een verhoogde stofwisseling. Het is bekend dat oxidatieve stress via vrije radicalen DNA schade kan veroorzaken, met als potentieel gevolg genetische instabiliteit en uiteindelijk het ontstaan van kanker. Daarnaast, als de kanker eenmaal is ontstaan, biedt een dusdanig hoog metabole omgeving voordelen voor de groei van de kankercel.

De keerzijde van de medaille is dat dit ook een mogelijk aangrijpingspunt is voor behandeling. Namelijk het verlagen van deze stofwisseling zou in p53 mutatiedragers juist het risico op ontstaan van kwaadaardigheden kunnen verminderen. Een voorbeeld zou het anti-diabetes middel Metformine kunnen zijn.

 

Bron: N Engl J Med 2013;368:1027-32

Voor het volledige artikel: http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1214091