-LET OP: EEN GROOT GEDEELTE VAN DIT ONDERZOEK IS BASAAL ONDERZOEK EN KAN DUS NIET 1 OP 1 VERTAALD WORDEN NAAR DE PATIËNT-

Er is toenemend bewijs dat de mitochondriën (de energiefabriekjes van de cel) en de stofwisseling een rol spelen bij het ontstaan van kanker. Daarnaast is er bewijs dat de stofwisseling verhoogd is bij patiënten met LFS (zie: https://li-fraumeni.nl/p53-meer-dan-alleen-tumor-surpressor-gen/). Allereerst worden in dit onderzoek LFS muizen(die dus al p53 gemuteerd zijn) nogmaals genetisch gemuteerd zodat de mitochondriën gehinderd worden zodat het effect van een verlaagde stofwisseling op het ontstaan van kanker en overleving kan worden bestudeerd. Daarnaast is er in echte LFS patiënten gekeken wat het effect van het anti-diabetische middel Metformine is op de mitochondriale activiteit.

 

Wanneer er schade wordt aangericht aan het DNA in het mitochondrion van deze LFS muizen leidt tot een verlaagd gebruik van zuurstof en een verhoogd lactaat (afbraakproduct van melkzuur dat vrijkomt bij verbranding) zoals in Fig. A is te zien. In Fig. B is te zien dat de overleving van de LFS muizen die gemuteerde mitochondriën hebben hoger is vergeleken met LFS muizen met normaal werkende energiefabriekjes. De muizen met dubbel gemuteerde energiefabriekjes(PolgMut/Mut) hadden een 79% langere kankervrije overleving, de enkel gemuteerde muizen (PolgMut/+) hadden een 40% langere kankervrije overleving vergeleken met de controle groep (de LFS groep met normale mitochondriën). Dit toont dus aan dat in LFS muizen, verlaagde stofwisseling een positief effect heeft op de overleving.

Er is ook gekeken of Metformine, waarvan wordt gedacht dat het mitochondriën afremt, in LFS patiënten daadwerkelijk het niveau van de stofwisseling verlaagd. Zoals in onderstaande afbeelding blijkt is er bij 14 LFS patiënten Metformine met een dosis van maximaal 2000mg per dag toegediend, waarna op week 8 en week 14 werd gekeken in het bloed naar waarden die een maat zijn voor zuurstof- en glucose stofwisseling. Deze waarden (en een daaruit voortvloeiende ratio) bleken te dalen. 6 Weken na het stoppen van het medicijn was de stofwisseling weer terug op het oude niveau. In Fig. C is te zien dat de spierhersteltijden significant toenemen na 8 en 14 weken. Dit zijn bewijzen dat het toedienen van Metformine in LFS patiënten het niveau van metabolisme zou verlagen. Of dit ook betekent dat daarmee het risico op het ontstaan van kanker verminderd of de overleving verbeterd kan hieruit niet worden opgemaakt. Dit zou, gezien de uitkomsten in het LFS muizenmodel, wel in de lijn der verwachting liggen.

 

-LET OP: EEN GROOT GEDEELTE VAN DIT ONDERZOEK IS BASAAL ONDERZOEK EN KAN DUS NIET 1 OP 1 VERTAALD WORDEN NAAR DE PATIËNT-

Bron: J Clin Invest. 2017;127(1):132–136. doi:10.1172/JCI88668.

Voor het hele artikel: https://www.jci.org/articles/view/88668

Een fase I trial (van november 2013 – juli 2017) in het NCI (National Cancer Institute) is zojuist afgerond, de resultaten zullen volgen.