Het p53 gen is één van de belangrijkste genen m.b.t. kanker. Dit gen is in ongeveer de helft van alle kankers gemuteerd. Dit komt omdat het gen belangrijk is voor drie dingen:

  1. In de controle van de celcyclus,
  2. In apoptose=celdood
  3. En voor het behouden van de genetische stabiliteit.

P53 is in normale omstandigheden bijna niet aanwezig. P53 komt pas in actie als het nodig is, bijvoorbeeld bij beschadiging van het DNA. Veel kankercellen bevatten grote hoeveelheden van gemuteerd p53. De aanwezigheid van p53 geeft aan dat er signalen zijn dat er p53 nodig is. Doordat het p53 gemuteerd is en dus zijn activiteit kwijt is kan er kanker ontstaan. Dit omdat het p53 nu gemuteerde cellen toestaat door te gaan in de celcyclus, het de cel niet laat overgaan tot apoptose en het leidt tot de genetische instabiliteit van een kankercel. Vele andere mutaties kunnen leiden tot deze gebeurtenissen apart, maar mutaties in p53 leiden tot alle drie de gebeurtenissen tegelijk. Bron: http://members.home.nl/larsbosboom/ontstaan.htm

En nog een uitleg van Prof. Dr. Luc Vakaet    (kliniekhoofd Radiotherapie, UZ en RU, Gent)

P53 is de naam van een eiwit dat een “grootte” of “moleculair gewicht” heeft van 53 kilo-Dalton. Vandaar de nietszeggende naam. Het behoort tot de groep van de tumor-suppressor-genen. Lange tijd dacht men dat kanker ontstond doordat in de cel, via een bepaald boodschapper-proteïne, de schakelaar werd omgezet om de groei ongeremd te stimuleren. Door deze ontremde groei ontstond dan kanker.

Er is echter ook een andere weg mogelijk. Vele cellen in ons lichaam kunnen ongeremd beginnen groeien maar doen dat niet omdat er boodschapper-eiwitten zijn die hen dat afraden. p53 is zo een proteïne. Wanneer het in zijn normale functie in de cel rondzwemt houdt het de groei van cellen op een evenwichtig niveau: de toename van het aantal cellen blijft gelijke tred houden met het verlies van cellen door natuurlijke afvloeiing. Bij verlies van de functie van het p53 valt dan een tumor-suppressor weg, zodat de weg vrij is om tot tumorontwikkeling over te gaan.

Bij kankerpatiënten is het p53 zeer dikwijls defect. Op dit ogenblik is het zelfs de meest courante afwijking die men bij kanker kan vaststellen. Toch is het niet zeker dat het op zichzelf verantwoordelijk is voor het ontstaan van kanker. Mensen met een afwijking van het p53 vertonen een verhoogde kans op het zogenaamde “Li-Fraumeni” syndroom, genoemd naar de twee onderzoekers die dit het eerst beschreven. Het Li-Fraumeni is een zeldzaam syndroom gekenmerkt door de aanwezigheid in een zelfde familie van een verscheidenheid aan soorten kankers, gaande van bindweefselkanker (uiterst zeldzaam), botkanker, borstkanker, leukemie, bijnierschorskanker en hersentumoren.

Er is echter bij deze recente ontwikkelingen in het genetisch onderzoek een belangrijke kanttekening: wat doe je als men bij jou zo een afwijking vaststelt? De huidige stand van de geneeskunde heeft op deze vraag geen enkel antwoord. We zijn m.a.w. wel in staat om te voorspellen of iemand een grote kans maakt op het ontwikkelen van een ziekte, maar we kunnen niets doen om die verhoogde kans te verminderen. .Bron: Borstkankernet

Powerpointpresentatie over hetP53 gen

P53 Een powerpoint uitleg (met dank aan Petra van den Doel) PS. telkens even klikken met je muis op het beeld geeft een totale presentatie

Van <https://www.li-fraumeni.nl/li-fraumeni.nl/index.php/li-fraumeni-over-li-fraumeni/li-fraumeni–meer-weten/p53-gen>