Sinds 1969, toen dokter Li en dokter Fraumeni, voor het eerst een patroon zagen in het voorkomen van bepaalde type tumoren (sarcomen) in bepaalde families en dit het Li-Fraumeni Syndroom (LFS) hebben genoemd is er een hoop veranderd (Fig. 1). Zo is bekend geworden dat het onderliggende p53 gen niet goed functioneert, en is het bekend geworden dat dit niet alleen bij LFS maar ook bij ongeveer de helft van alle kwaadaardige tumoren gemuteerd is.

Mijlpalen van LFS en p53 onderzoek

Er wordt steeds meer bekend over de precieze locatie van de mutatie op het p53 gen, hoe vaak dit voorkomt en welke type kwaadaardige tumor daaruit voortvloeit (Fig. 2). Zo is te zien in onderstaande afbeelding dat het hebben van een aangeboren p53 genmutatie een ander spectrum aan tumoren geeft dan het tijdens het leven oplopen van een p53 mutatie.

Het p53 gen en het geproduceerde eiwit heeft veelerlei functies en er worden steeds nieuwe functies ontdekt. Zo kan gemuteerd p53 via verschillende paden allerlei zogenaamde ‘drivers’ voor kankervorming aanzetten (Fig. 3). Zoals te zien in onderstaande afbeelding is nog onbekend hoe (en of) p53 een rol speelt bij het onderdrukken van het immuunsysteem. Dit heeft normaal gesproken ook een verdedigende taak bij het opruimen van kwaadaardige cellen.

Tot slot biedt het LFS een perfect model voor onderzoek voor therapieën tegen alle soorten kanker waar p53 een rol in speelt. Er zijn verschillende soorten diermodellen (Fig. 4) ontwikkeld waarin p53 gemuteerde kankers in worden gebracht /  worden ontwikkeld waarna specifieke behandelingen getest kunnen worden. Het testen van therapieën op zogenaamde organoiden (opgekweekte klompjes cellen met specifieke mutaties) is een recent voorbeeld waar prof. Clevers in Utrecht een wereldleidende positie inneemt. Ook het ‘knippen en plakken’ in (zieke) genen met de CRISPR-CAS techniek is in een stroomversnelling geraakt en biedt reëele oorzakelijke behandelingsmogelijkheden voor de toekomst.

Bron: Trend Pharmocol Sci 2017 Oct;38(10):908-927. doi: 10.1016/j.tips.2017.07.004. Epub 2017 Aug 14.
Voor het volledige artikel: http://www.sciencedirect.com.eur.idm.oclc.org/science/article/pii/S0165614717301438?via%3Dihub