ELFF en het CBF keurmerk

Soms wordt ons de vraag gesteld of het ELFF een CBF–keurmerk heeft. U kent vast de reclame wel met de collectebus , uitgaande dat als je géén CBF keurmerk hebt, dat het niet klopt. Dit is natuurlijk misleidend en vooral mom de kassa van het CBF te spekken. Het inloophuis is een ANBI  (algemeen nut beogende instelling en  daar worden ook eisen aan gesteld.

Dus waarom geen CBF kenmerk
Het is een bewuste keuze van het Inloophuis Medemblik om geen CBF–Keurmerk aan te vragen. In het verleden zijn wij op bezoek  geweest (namens  de Stichting Diagnose kanker) maar het was belangrijk voor het CBF om zoveel mogelijk ‘klanten ‘te krijgen, dan de belangen van donateurs te behartigen.

Als je het CBF eens nader bekijkt, dan valt het volgende op:

  1. Het CBF controleert niet of het geld wat een donateur geeft aan een goed doel, ook daadwerkelijk besteed wordt op de manier zoals het goede doel dat belooft. (dat is ook bijna onmogelijk)
  2. Het CBF is geen overheidsinstelling maar gewoon een particuliere stichting. m.a.w Iedereen kan een dergelijk keurmerk starten als hij/zij dat zou willen.
  3. Om een CBF–keurmerk te krijgen is een forse financiële bijdrage vereist. Voor Inloophuis Medemblik zou dat neerkomen op een bedrag van rond de 2.925 euro.
  4. Inloophuis Medemblik zou daarnaast nog eens jaarlijks een bedrag van 8.830 euro aan accountkosten moeten maken om het keurmerk te behouden.
  5. Het CBF zelf geeft 1.000.000 euro aan salarissen uit en nog eens 150.000 euro aan zelfpromotie.
  6. Het CBF ontvangt per jaar totaal 1.700.000 euro van goede doelen. Geld wat dus door donateurs gegeven is aan goede doelen maar niet gaat naar diegenen voor wie het bedoeld is.
  7. Je krijgt een keurmerk als je onder andere als goed doel minder dan 25% kosten maakt aan salarissen en fondsenwerving. Een voor het Inloophuis Medemblik onaanvaardbaar hoog percentage.
  8. Het CBF is al een aantal keer op de vingers getikt omdat ze ten onrechte aangaven bestedingen van goede doelen te controleren, maar het niet deden!
  9. 8.Het CBF controleert eigenlijk alleen de jaarverslagen die door de goede doelen zelf worden aangeleverd en al gecontroleerd zijn door accountantskantoren.
  10. Wij in het verleden een klacht ingediend hebben van een  CBF  organisatie bij het CBF, Deze is eenvoudig  terzijde  gelegd, met het antwoord. Wij controleren geen uitgaven??

Kortom, het CBF–keurmerk kost een hoop geld. Geld dat niet besteed wordt waarvoor het bedoeld is.  Het CBF  keurmerk is,  als  je er dieper op inzoomt, een keurmerk wat weinig voorstelt. Elke ANBI is verplicht om zijn administratie op orde te hebben  Dus daarmee voldoen wij al aan de eisen.