Waarom een olifant, met meer dan 3000kg aan cellen, minder kanker krijgt dan een mens.

De paradox van Peto (geformuleerd in 1977) stelt dat het ontstaan van kanker niet in verband staat met de grootte van het organisme en de levensduur van dat organisme. Zo groeien jonge olifanten in 10 jaar tijd van een organisme van 100kg uit tot een organisme met meer dan 3000kg aan cellen. Theoretisch gezien, als iedere cel eenzelfde kans heeft te ontaarden in een kwaadaardigheid, zou een olifant dus vele malen meer kanker moeten ontwikkelen dan een mens. Het tegenovergestelde blijkt waar. Hoe kan dit?   Zoals in bovenstaande afbeelding is te zien blijkt dat gewicht en levensduur niet gecorreleerd zijn met en hogere sterfte aan kanker. Een uitzondering is de Tasmaanse Duivel die een aangezichtskanker (DFTD) overbrengt door de ander te bijten. Bijna 80% van de populatie is hiermee besmet en met een sterftepercentage richting de 100% is de prognose dat de Tasmaanse Duivel in 2035 uitgestorven zal zijn.   Olifanten hebben een 5% kans om in hun leven te overlijden aan kanker vergeleken met 11 - 25% bij de mens. Het blijkt dat olifanten veel meer P53 kopieën in hun genen hebben liggen. Patiënten met LFS hebben 1 normaal werkzaam P53 gen, gezonde mensen 2, Afrikaanse olifanten minstens 40. Daarnaast blijken de olifanten op DNA schade per actief p53 eiwit, zoals op onderstaande afbeelding is te zien, een veel hogere apoptose(= geprogrammeerde celdood) te hebben. Bij LFS patiënten lijken de witte bloedcellen in 2.71% van de gevallen in geprogrammeerde celdood te gaan nadat ze zijn bestraald met ioniserende straling, bij de gezonde controle groep in 7.17% en bij Afrikaanse olifanten in wel 14.64%. Dit is significant verschillend. Dit is het eerste bewijs dat een groot organisme met een lange levensduur juist minder kanker ontwikkelt. Het inbrengen van actief P53 eiwit in muizen zorgt dan wel voor het verminderd ontstaan van kanker maar ook voor een versnelde veroudering. Er spelen [...]

By |2017-10-24T13:55:42+01:00oktober 24th, 2017|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Waarom een olifant, met meer dan 3000kg aan cellen, minder kanker krijgt dan een mens.

Metformine in LFS, een mogelijk preventief middel?

-LET OP: EEN GROOT GEDEELTE VAN DIT ONDERZOEK IS BASAAL ONDERZOEK EN KAN DUS NIET 1 OP 1 VERTAALD WORDEN NAAR DE PATIËNT- Er is toenemend bewijs dat de mitochondriën (de energiefabriekjes van de cel) en de stofwisseling een rol spelen bij het ontstaan van kanker. Daarnaast is er bewijs dat de stofwisseling verhoogd is bij patiënten met LFS (zie: https://li-fraumeni.nl/p53-meer-dan-alleen-tumor-surpressor-gen/). Allereerst worden in dit onderzoek LFS muizen(die dus al p53 gemuteerd zijn) nogmaals genetisch gemuteerd zodat de mitochondriën gehinderd worden zodat het effect van een verlaagde stofwisseling op het ontstaan van kanker en overleving kan worden bestudeerd. Daarnaast is er in echte LFS patiënten gekeken wat het effect van het anti-diabetische middel Metformine is op de mitochondriale activiteit.   Wanneer er schade wordt aangericht aan het DNA in het mitochondrion van deze LFS muizen leidt tot een verlaagd gebruik van zuurstof en een verhoogd lactaat (afbraakproduct van melkzuur dat vrijkomt bij verbranding) zoals in Fig. A is te zien. In Fig. B is te zien dat de overleving van de LFS muizen die gemuteerde mitochondriën hebben hoger is vergeleken met LFS muizen met normaal werkende energiefabriekjes. De muizen met dubbel gemuteerde energiefabriekjes(PolgMut/Mut) hadden een 79% langere kankervrije overleving, de enkel gemuteerde muizen (PolgMut/+) hadden een 40% langere kankervrije overleving vergeleken met de controle groep (de LFS groep met normale mitochondriën). Dit toont dus aan dat in LFS muizen, verlaagde stofwisseling een positief effect heeft op de overleving. Er is ook gekeken of Metformine, waarvan wordt gedacht dat het mitochondriën afremt, in LFS patiënten daadwerkelijk het niveau van de stofwisseling verlaagd. Zoals in onderstaande afbeelding blijkt is er bij 14 LFS patiënten Metformine met een dosis van maximaal 2000mg per dag toegediend, waarna op week 8 en week 14 werd gekeken in het bloed naar waarden die een maat zijn voor zuurstof- en glucose stofwisseling. Deze waarden (en een daaruit voortvloeiende ratio) bleken [...]

By |2017-10-17T10:47:42+01:00oktober 15th, 2017|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Metformine in LFS, een mogelijk preventief middel?

p53, meer dan alleen een tumor surpressor gen?

Het is al tijden bekend het p53 eiwit een essentiële rol speelt in het bij het onderdrukken van tumorgroei.  Echter sinds kort is de gedachte opgekomen dat het p53 eiwit ook een rol speelt in de stofwisseling van de cel. Aangezien kankercellen een hoge stofwisseling hebben kan dit met elkaar in verband staan. Er is in onderstaand onderzoek, dat is gepubliceerd in 's werelds meest toonaangevende medisch wetenschappelijk vakblad, met behulp van een bepaalde machine gekeken naar de herstelsnelheid van stofjes die nodig zijn bij het onderhouden van de spiercellen na inspanning. Dit is gedaan in muizen waarbij er in de geslachtscellen p53 is gemuteerd, en in cellen afgenomen van mensen met het Li-Fraumeni syndroom (LFS). Het blijkt dat, in een groep van 20 LFS patiënten en een controlegroep van 20 personen, de hersteltijd na activiteit van de scheenbeen spier significant lager is in de groep van LFS'ers (zie Fig. A+B) Onderstaande afbeelding(Fig. C) laat zien dat dragers van het gemuteerde p53 eiwit een hogere zuurstofconsumptie hebben van een bepaald type witte bloedcel (lymfocyt) en een bepaald type spiercel (myoblast) ten opzichte van de niet-gemuteerde. Dit duidt op een hogere stofwisseling. Tot slot laten Fig. E+F zien dat de benodigde afstand op een loopband leidend tot uitputting van gezonde muizen (RR), muizen met een enkel gemuteerde p53 chromosoom (RH) en muizen waarvan allebei de chromosomen gemuteerd zijn (HH), significant hoger is bij de laatste groep. p53 muizen houden dus langer fysieke inspanning vol. In figuur F wordt duidelijk dat er een toename is in zuurstofgebruik in spieren bij p53 gemuteerde muizen. Dit past bij een hogere stofwisseling. Het effect van een p53 genmutatie zou dus kunnen betekenen dat, naast het al bekende belangrijke genetische effect op tumorontwikkeling, er dus ook een verband is met een verhoogde stofwisseling. Het is bekend dat oxidatieve stress via vrije radicalen DNA schade kan veroorzaken, met als [...]

By |2017-10-17T10:37:21+01:00oktober 15th, 2017|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor p53, meer dan alleen een tumor surpressor gen?

Keuzehulp voor mensen die DNA-onderzoek overwegen

Steeds meer mensen staan voor de keuze zich al dan niet genetisch te laten testen. Ter ondersteuning is er een online keuzehulp en een wachtkamertijdschrift ontwikkeld door de NPV-Zorg voor het leven, het Erfocentrum en de VSOP. Beide organisaties ondersteunen je bij het maken van een weloverwogen keuze die past bij iemands persoonlijke situatie, overtuigingen en waarden.  Als in je familie een erfelijke ziekte voorkomt, dan bestaat de kans dat jij die ziekte ook kan krijgen. Om te achterhalen of je daadwerkelijk drager bent, kun je kiezen voor voorspellend DNA-onderzoek. Dit is niet altijd een gemakkelijke keuze. Want wat doe je als je slecht nieuws te horen krijgt? Wat betekent dat voor je toekomstplannen en verwachtingen? Kun je nog een hypotheek afsluiten of een zorgverzekering? Wat betekent de uitslag voor je relatie, een kinderwens of voor contact met je familieleden? Als je weet dat je een erfelijke ziekte kunt krijgen, kan je dat emotioneel dan wel aan? Uitslagen kunnen ook voor opluchting zorgen als men geen drager blijkt te zijn of omdat er voor de aandoening preventieve maatregelen en (be)handelingsopties mogelijk zijn. Vaak was er al een vermoedde en die kan dan ook zomaar bevestigt worden. Sommige mensen reageren dan ook wel eens opgelucht. 'Het heeft nu een naam!' En deels is dat zo, Nu kan je kijken wat re tegen te doen is.  Bij Li-fraumeni betekent dat preventie. Hoe kies je voor DNA-onderzoek? Kiezen voor een voorspellend DNA-onderzoek is niet vanzelfsprekend. Maar hoe maak je je keuze? Welke overwegingen en argumenten vind jij belangrijk? En waar vind je betrouwbare informatie die je verder helpt bij je keuze? De artikelen in het wachtkamertijdschrift (dat je mee naar huis mag nemen!) gaan in op vragen als ‘Hoe erf je een ziekte?, ‘Wat zijn genen, chromosomen en DNA?’, ‘Welke afwegingen spelen mee bij de keuze wel of geen voorspellend onderzoek te laten doen?’ en ‘Hoe ga je om met de uitslag van het voorspellende DNA-onderzoek?’. De online [...]

By |2018-11-18T12:44:32+01:00april 12th, 2017|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Keuzehulp voor mensen die DNA-onderzoek overwegen

Alles over stamcellen in nieuw cahier van Biowetenschappen en Maatschappij

De mogelijkheden van behandeling met stamcellen lijken veelbelovend. Maar wat kan er al wel met stamcelbehandeling en wat (nog) niet? Stichting Biowetenschappen en Maatschappij heeft op 21 juni het cahier ‘Stamcellen, wetenschap, werkelijkheid en fictie’ uitgebracht. In deze publicatie zetten topwetenschappers op het gebied van stamcellen, zoals Christine Mummery en Hans Clevers, de laatste ontwikkelingen en mogelijkheden op een rij. Sinds de Japanse onderzoeker Shinya Yamanaka in 2006 huidcellen omvormde tot stamcellen, zijn er over de hele wereld onderzoeksgroepen bezig de vele mogelijkheden van deze cellen te ontginnen. Deze stamcellen kunnen, net als embryonale stamcellen, in principe alle celtypen van het lichaam produceren. Alleen zijn deze cellen, omdat ze niet van embryo’s afkomstig zijn, ethisch onomstreden. Dat maakt niet alleen het stamcelonderzoek eenvoudiger maar hierdoor komen ook nieuwe klinische toepassingen in het vizier. Zo wordt een orgaan, dat gekweekt is uit je eigen stamcellen, niet afgestoten door het lichaam. Daarnaast brengen gekweekte miniorgaantjes en organen-op-een-chip medicijnen op maat (personalized medicine) binnen handbereik. Een succesverhaal is dat een jongen met taaislijmziekte aanvankelijk niet in aanmerking kwam voor dure medicijnen, omdat verwacht werd dat deze bij hem niet zouden werken. Totdat in 2015 een test met minidarmpjes, gemaakt van zijn eigen cellen, liet zien dat hij positief zou reageren op deze medicatie. Na een korte behandeling was zijn conditie al enorm verbeterd. In dit cahier beschrijven wetenschappers, ingenieurs, artsen en ethici vanuit hun eigen discipline de verschillende type stamcellen en de vele mogelijke toepassingen die deze de medische wetenschap en daarmee de gezondheidszorg gaan bieden. Het cahier is te bestellen op www.biomaatschappij.nl De Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) heeft ten doel in brede kring inzicht te bevorderen in de actuele en toekomstige ontwikkeling en toepassing van de biowetenschappen, in het bijzonder met het oog op de betekenis en gevolgen van deze ontwikkeling voor mens, dier en maatschappij. BWM is een onafhankelijke stichting die [...]

By |2017-08-11T12:16:08+01:00februari 15th, 2017|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Alles over stamcellen in nieuw cahier van Biowetenschappen en Maatschappij

Het Toronto protocol, maar hoe zit dat met jouw (jonge)kinderen?

‘Toronto protocol’ dramatically improves survival rates in children at risk of cancer  Study’s five-year follow-up shows surveillance approach to detecting tumours early yields remarkable results TORONTO – A cancer surveillance system is being touted as the next best thing to finding a cure to an inherited cancer disorder called Li-Fraumeni syndrome. Patients with Li-Fraumeni carry a substantially higher lifetime risk of developing cancers such as bone cancer, leukemia and breast cancer. Research led by The Hospital for Sick Children (SickKids) shows that children and adults with this inherited cancer susceptibility can benefit significantly from a cancer surveillance protocol that helps detect tumours early, enables quicker treatment and improves overall survival. The study is published in the August 5 online edition of The Lancet Oncology.    This study builds on work published five years ago which suggested that a cancer surveillance protocol, dubbed the ‘Toronto Protocol’, increased survival rates for patients with Li-Fraumeni syndrome. The new research, which included patients at SickKids, the Huntsman Cancer Institute at the University of Utah and Children’s Hospital Los Angeles, observed more patients over a longer period of time and yielded remarkable results: the five-year overall survival rate was 89 per cent for people who underwent surveillance compared to only 60 per cent for those who did not undergo surveillance. “Patients have told me in the absence of a cure, this protocol gives them something to fight back with,” says Dr. David Malkin, Principal Investigator for the study, Director of the Cancer Genetics Program and Senior Staff Oncologist at SickKids. “Not only does this data support the use of genetic testing in at-risk individuals, it also raises the awareness of the importance and value of surveillance strategies for early tumour detection, not only in the context of patients with Li-Fraumeni syndrome, but also for those with other cancer-susceptibility syndromes.” People with Li-Fraumeni syndrome typically have a [...]

By |2016-12-15T12:34:38+01:00december 15th, 2016|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Het Toronto protocol, maar hoe zit dat met jouw (jonge)kinderen?

Update association LFS congress Amerika

Op 6 juni vondt er een belangrijk congres plaats in Amerika. Dit congres met belangrijke sprekers was een initiatief van de LFS Association, een Amerikaans zusterorganistie. Wij willen jullie graag laten meedelen in de resultaten. Bekijk de volgende video's: http://www.lfsassociation.org/reach2016gallery/

By |2016-07-08T13:46:03+01:00juli 8th, 2016|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Update association LFS congress Amerika

De kans van 0,0059%

Tweeëndertigjarige ex-kanker patiënte, Audrey Stevens, publiceert haar boek: “De kans van 0,0059%. Kankerzooi, meer dan chemo en een kale kop.” OEGSTGEEST- Het was in 2014 dat Audrey besloot de knoop door te hakken en zichzelf niet toestond op deze keuze terug te komen. Het realiseren van de publicatie van haar boek: “De kans van 0,0059%. Kankerzooi, meer dan chemo en een kale kop.” Een ongecensureerd boek over kanker in de breedste zin van het woord. Audrey begon na afronding van haar behandelingen voor borstkanker (eind 2013) in het kader van haar verwerking  te schrijven.  Bewust van de omvang aan positieve levenslessen, het gemis van aandacht voor de mantelzorger en de omvangrijke invloed van de kanker op alle aspecten van het leven, besloot zij haar verhaal met het grotere publiek te willen delen. “Ik heb de overtuiging dat ik met mijn ongecensureerde waarheid en de universeel toepasbare levenslessen een verschil kan maken”, zegt ze. In de kans van 0,0059% vertelt Audrey over haar jeugd, met het overlijden van haar moeder ( aan kanker) als bittere pil. Ze neemt je mee naar het moment waarop ze op achtentwintigjarige leeftijd zelf de diagnose borstkanker ontvangt en staat stil bij de zeer zeldzame erfelijke aandoening, die aan het ontstaan van  haar kanker ten  grondslag lag. Dilemma’s als het al dan niet in laten invriezen van bevruchte embryo’s,  met een pruik of met een kale kop de behandelingen ondergaan en  het behouden of verliezen van haar borsten  maakt ze bespreekbaar. “Kanker is zoveel meer dan chemo en een kale kop. Voor mij stond kanker ook garant voor een veelvoud aan emoties zoals het verdriet, de boosheid en agressie, maar zeker ook voor een intense vorm van geluk en genieten. Mijn … Meer lezen over

By |2016-05-30T19:54:13+01:00mei 30th, 2016|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor De kans van 0,0059%

Biochemical and imaging surveillance for Li-Fraumeni syndrome: The “Toronto Protocol” at 11 years.

Background: Carriers of a germline TP53 mutation have a substantial lifetime risk of developing cancer. We sought to update our evaluation of a comprehensive surveillance protocol for individuals with Li-Fraumeni syndrome. Methods: A clinical surveillance protocol, utilizing frequent biochemical and imaging studies, was introduced at three tertiary care centres on January 1, 2004 for TP53 mutation carriers. We conducted a prospective observational study of individuals in 20 families who either chose to undergo surveillance or who declined surveillance. The primary outcome measure was detection of new cancers. Results: As of January 1, 2015, 46 TP53 mutation carriers were identified. Thirty-one individuals have undergone surveillance over an average period of 65 months (range 4-150 months), and 20 asymptomatic tumors have been detected in 10 patients. Two additional cancers were diagnosed between assessments. Twelve incidental findings were documented, most of which led to additional imaging and 2 of which led to a biopsy. Among the 22 patients who declined surveillance, 21 symptomatic tumors were diagnosed in 19 patients. Seven of the 19 patients not on surveillance who developed cancer are alive, compared to 8 of the 10 patients on surveillance who developed cancer. Individuals demonstrated nearly 100% compliance with the surveillance protocol. Conclusions: We demonstrate the sustained feasibility and utility of a surveillance protocol for the early detection of neoplasms in individuals with germline TP53 mutations. Subcategory: Cancer Genetics Category: Cancer Prevention, Genetics, and Epidemiology Meeting: 2015 ASCO Annual Meeting Session Type and Session Title: This abstract will not be presented at the 2015 ASCO Annual Meeting but has been published in conjunction with the meeting. Abstract Number: e12546 Citation: J Clin Oncol 33, 2015 (suppl; abstr e12546) Author(s): Anita Villani, Ari Shore, Jonathan Wasserman, Harriet Druker, Bailey Gallinger, Ana Novokmet, Uri Tabori, Jonathan L. Finlay, Joshua David Schiffman, David Malkin; The Hospital for Sick Children, Toronto, ON, Canada; The Hospital for Sick Children, [...]

By |2017-08-11T12:16:08+01:00april 18th, 2016|Geen categorie|Reacties uitgeschakeld voor Biochemical and imaging surveillance for Li-Fraumeni syndrome: The “Toronto Protocol” at 11 years.
Go to Top