Het bestuur van De Belangenroep Li-Fraumeni Families, Eueropea Li-Fraumeni Foundation  ELFF bestaat uit bestaat uit:

Tonia van der Wal Voorzitter
Ron de Boer – Secretaris
Ronald Biezen – Penningmeester

Coördinatie en website inhoud
Tom van der Wal
Tonia van der Wal

Het bestuur vergadert 2 x per jaar