Verzekeringen 2015-11-20T16:30:47+00:00

Met de wetenschap dat je belast bent met het Li-Fraumeni Syndroom zal je jezelf afvragen wat voor consequenties dat heeft voor een b.v. een arbeidsongeschiktheidsverzekering, hypotheek, leven en risicoverzekering en je werk? Immers als je zaken verzwijgt, dan kan de verzekeraar de uitkering weigeren. Op de vraag of er ernstige ziektes in de familie voorkomen, ga je al snel de mist in als je met een ‘Nee’ antwoord, een verzekeraar kan dan later een uitkering weigeren!. Vul je “ja’ in , dan kan dat weer tot uitsluiting van de verzekering leiden (niet echt eerlijk allemaal, maar het is nu (nog) niet anders.

Verzekeringen
De aanvrager mag bij het aangaan van een verzekering kennis over de erfelijke aanleg voor een bepaalde ziekte niet verzwijgen. Als er een aanleg bekend is, moet een vraag die een verzekeraar daarover stelt, naar waarheid worden beantwoord. Gebeurt dat niet, dan kan dit voor de verzekeringsmaatschappij aanleiding zijn om niet uit te keren. Het komt er dus op neer dat degene die een verzekering wil afsluiten, géén gegevens mag achterhouden die voor de af te sluiten verzekeringsovereenkomst van belang zijn. De aanvrager heeft dan ook een verplichting op vragen van de verzekeraar te antwoorden. Tegenover de mededelingsplicht van de aanvrager staat de beperking van het vraagrecht van de verzekeringsmaatschappij.

De Gezondheidsraad (een adviesorgaan voor de regering) is echter van mening dat een verzekeringsmaatschappij niet onbeperkt mag doorvragen. Het lijkt redelijk dat naarmate het te verzekeren risico groter is, meer vragen door de verzekeringsmaatschappij mogen worden gesteld. Is het te verzekeren risico laag, dan zou niet naar de resultaten van genetisch onderzoek mogen worden gevraagd. Door de verzekeringsmaatschappijen zal momenteel geen gebruik worden gemaakt van informatie uit genetisch onderzoek voor verzekerde bedragen beneden de 160.000 euro. (2007) Dit bedag kan al weer bijgesteld zijn.  In geval bijvoorbeeld een zeer hoge levensverzekering moet worden afgesloten, lijkt het redelijk dat er wel naar de aanleg van erfelijke ziekten wordt gevraagd. Op dit moment gebeurt dit ook al. Bron: http://hids.net

Tip: ‘Vraag welder’ geeft 160.000 euro aan, maar duidelijk is wel, dat dit bedrag aanzienlijk hoger ligt bij de meeste verzekeraars. Shoppen heeft dus wel degelijk zin!

Belangrijke aanbeveling!

Vraag nooit zomaar een offerte aan, maar informeer eerst informeel. Elke afwijzing levert later problemen op. Je kan je aanvraagformulier ook eerst laten beoordelen door het ‘vraag Welder of door een jurist of expert met verstand van zaken. Vraag Welder